IL·LUSTRACIÓ EXPERIMENTAL

Taller intensiu sobre els processos i tècniques en la il·lustració. Treballarem en la perifèria d’aquesta disciplina i la relació amb altres disciplines com el gravat, la pintura, la fotografia, la poesia visual, el mural, etc. Un taller pràctic de caràcter

/ No comments

IL·LUSTRACIÓ EXPERIMENTAL

Taller intensiu sobre els processos i tècniques en la il·lustració. Treballarem en la perifèria d’aquesta disciplina i la relació amb altres disciplines com el gravat, la pintura, la fotografia, la poesia visual, el mural, etc. Un taller pràctic de caràcter

/ No comments

LA IL·LUSTRACIÓ I ELS TROPOS: UN JÒC VISUAL

La metàfora, la al·legoria, la hipèrbole, la metonímia, la sinècdoque, la ironia, etc. i la seva expressió gràfica com a vehicle en la creació de la il.lustració. Exploració de diferents mètodes de treball, tècniques, estils i aplicacions de la il.lustració.

/ No comments

LA IL·LUSTRACIÓ I ELS TROPOS: UN JÒC VISUAL

La metàfora, la al·legoria, la hipèrbole, la metonímia, la sinècdoque, la ironia, etc. i la seva expressió gràfica com a vehicle en la creació de la il.lustració. Exploració de diferents mètodes de treball, tècniques, estils i aplicacions de la il.lustració.

/ No comments

PERSONES. UNA APROXIMACIÓ AL RETRAT DIBUIXAT

Explorar el rostre, els trets i gestos com a pòsit de la personalitat. Una experiència d’observació, introspecció i relació mitjançant l’acte de dibuixar. El taller està dividit en tres jornades durant les quals treballarem amb model, ens dibuixarem entre els

/ No comments

PERSONES. UNA APROXIMACIÓ AL RETRAT DIBUIXAT

Explorar el rostre, els trets i gestos com a pòsit de la personalitat. Una experiència d’observació, introspecció i relació mitjançant l’acte de dibuixar. El taller està dividit en tres jornades durant les quals treballarem amb model, ens dibuixarem entre els

/ No comments

DIBUIX I PERFORMANCE

El dibuix performàtic és buscar el camí paral·lel del dibuix, lateral, no per fer dibuixos sinó per no fer-ne, i en tot cas, més com accident que com a obra conscient. per buscar alternatives al dibuix i l’art visual. Es

/ No comments

DIBUIX I PERFORMANCE

El dibuix performàtic és buscar el camí paral·lel del dibuix, lateral, no per fer dibuixos sinó per no fer-ne, i en tot cas, més com accident que com a obra conscient. per buscar alternatives al dibuix i l’art visual. Es

/ No comments

GRAVAT – “LA SÈRIE COM A EINA PER A UNA CRÒNICA CONTEMPORÀNIA”

En el curs es vol aprofundir en la validesa de la seriació en el gravat com a eina narrativa d’una crònica actual.  Es tracta d’un curs de nivell mitjà per a usuaris ja familiaritzats amb el dibuix, el gravat i

/ No comments

GRAVAT – “LA SÈRIE COM A EINA PER A UNA CRÒNICA CONTEMPORÀNIA”

En el curs es vol aprofundir en la validesa de la seriació en el gravat com a eina narrativa d’una crònica actual.  Es tracta d’un curs de nivell mitjà per a usuaris ja familiaritzats amb el dibuix, el gravat i

/ No comments

CURSO DE TALLERES INTENSIVOS DE FORMA / VOLUMEN / TOY ART

2 Talleres intensivos con 2 temáticas diferentes e independientes

/ No comments

CURSO DE TALLERES INTENSIVOS DE FORMA / VOLUMEN / TOY ART

2 Talleres intensivos con 2 temáticas diferentes e independientes

/ No comments

TALLER DE ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

Este taller tiene como finalidad que el alumno encuentre su manera propia de expresarse en ilustración infantil. Cada alumno descubrirá y potenciará sus cualidades artísticas para poder desarrollarlas y llevar a la práctica sus proyectos de álbum ilustrado. El método

/ No comments

TALLER DE ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

Este taller tiene como finalidad que el alumno encuentre su manera propia de expresarse en ilustración infantil. Cada alumno descubrirá y potenciará sus cualidades artísticas para poder desarrollarlas y llevar a la práctica sus proyectos de álbum ilustrado. El método

/ No comments